لوگوی برند لباس چمروش

طراحی توسط تیم طاچل

ویدیو مراحل طراحی لوگو

نمونه کارهای مشابه